Aptitudini Manageriale / Management Skills

Eficacitatea la Locul de Munca – Managementul Individual

Stiluri și valori individuale, eficacitate și eficiență, asumarea responsabilității, rezolvarea problemelor, comunicarea, managementul timpului, luarea deciziilor, abordarea conflictelor, lucrul în echipă reprezintă aspecte foarte importante pentru performanța fiecărui individ. Abordăm toate aceste subiecte pentru a-i ajuta pe angajați să realizeze ei înșiși, mai întâi, lucruri deosebite.

Management Pentru Succes – Aptitudini Manageriale

Esența soluției noastre de dezvoltare a aptitudinilor manageriale este reprezentată de metoda “Management Prin Intermediul Instrumentelor”. În baza acestei metode succesul acțiunii manageriale depinde de capacitatea managerului de a utiliza cea mai potrivită abordare/instrument pentru o anumită situație întâlnită și un anumit rezultat dorit. Discutăm prin urmare despre construirea și utilizarea unui portofoliu de instrumente de management a activităților, resurselor, rezultatelor, oamenilor și relațiilor.

Dimensiunea Umană a Managementului – Management cu Suflet

Programul abordează cele mai importante activități de management al oamenilor din perspectiva factorilor umani, a interacțiunilor și a relațiilor de la locul de muncă. El reprezintă o conversație deschisă și onestă despre aspectele delicate ce devin din ce în ce mai mult aspectele dificile din munca managerului și anume: lucrul cu oamenii și furnizarea de rezultate prin intermediul lor.

Mai multe informații despre aceste programe de instruire găsiți pe site-ul nostru la adresa: http://www.rosscon.ro/instruire/. Vă rugăm să ne contactați pentru a afla despre cum putem să acoperim cerințele specifice de dezvoltare a aptitudinilor manageriale în cadrul companiei dumneavoastră.

Distribuie pe:LinkedInFacebookTwitterGoogle+Email