Strategia în practică / Strategy in Practice

Gândirea strategică reprezintă una dintre aptitudinile cele mai importante pentru orice manager. O strategie adecvată, consecventă, coerentă și eficace constituie un factor esențial pentru succesul unei companii, iar managerii de la toate nivelurile joacă un rol important în supraviețuirea și prosperitatea organizațiilor lor.

Dezvoltarea strategiei

Programul de instruire „Strategia în Practică”:

 • furnizeaza participanților cunoștințele și aptitudinile necesare în procesul de dezvoltare a unei strategii împreună cu înțelegerea a ceea ce înseamnă analiza strategică, opţiunile strategice și implementarea strategiei;
 • dezvoltă un bun nivel de înțelegere a modelelor, conceptelor și interpretărilor utilizate atât în teorie cât și în practică;
 • simulează aplicarea teoriei la contextul actual al organizației din care fac parte participanții.

Programul reprezintă o combinație de sesiuni scurte de instruire ce prezintă cele mai importante modele de analiză a strategiei, pe de o parte, și ateliere de lucru ce permit participanților să plaseze teoria în contextul organizatiei lor, pe de altă parte. Accentul este pus pe dezvoltarea și aplicarea practică a strategiei, pe înţelegerea proceselor și a factorilor ce trebuie luați în considerare la formularea unei strategii și a interdependenței dintre strategie şi alți constituienți ai organizaţiei (structura, procesele, sistemele, cultura, factorii de putere, competențele, resursele, etc.).

Analiza și deciziile strategice

Principalele subiecte abordate în cadrul programului sunt:

 • Strategia: definiție și abordare;
 • Analiza stakeholder-ilor, Ce înseamnă succes, Diagrama stakeholder-ilor, Matricea de putere;
 • Mediul extern, Analiza STEEPLEV, Analiza SWOT;
 • Structura industriei, Modelul Porter al celor cinci forțe, Grupuri și spații strategice;
 • Avantajul competițional, Strategii generice, Opțiuni strategice;
 • Resurse și capabilități, Factorii de succes din industrie, Benchmarking, Diferența de resurse și capabilități;
 • Analiza lanțului creator de valoare, Oportunități competiționale;
 • Structura, sistemele, cultura, puterea;
 • Evaluarea strategiilor, Modelul FSA;
 • Implementarea strategiei, The Balanced Scorecard.