Conducerea pentru Performanta / Leadership for Performance

Credem că abilitățile și potențialul de conducere nu sunt legate de ierarhia organizațională. Companiile ce doresc să dezvolte lideri trebuie să caute angajați cu potențial în toate departamentele și la toate nivelurile, să-i angreneze în programe coerente de dezvoltare personală și să le ofere oportunități de a conduce.

Înțelegerea conducerii

“Conducerea Pentru Rezultate” este conceput pentru a sprijini o astfel de abordare prin construirea fundamentelor necesare unei bune înțelegeri a practicii de conducere și prin dezvoltarea abilităților în acest domeniu.

Conducere și performanță

Programul adresează așteptările angajaților din partea conducătorilor lor în ceea ce privește atributele și contribuțiile personale; furnizează o bună înțelegere a conducerii prin examinarea unor situații diferite; îi angajează pe participanți într-o conversație despre aptitudinile de conducere și modalitățile de a le dezvolta. Mai presus de toate programul prezintă valorile, atitudinile și abordările conducerii ce sunt legate de performanță, eficacitate și rezultate.

Conducere și cultură organizațională

Un beneficiu important al programului este că impactul său poate trece dincolo de dezvoltarea individuală a participanților. Programul sprijină introducerea și susținerea în cadrul companiei a unei culturi organizaționale pozitive, constructive, o cultură orientată deopotrivă catre furnizarea rezultatelor și relaționarea cu oamenii.