Managementul Marjei de Profit / Gross Margin Management

Metodologia noastră pentru Optimizarea Marjei de Profit are ca obiectiv îmbunătățirea profitului și a fluxurilor de numerar prin abordarea marjei brute din perspectiva variațiilor a 4 elemente cheie: prețul, costul, volumul și mixul de vânzare. Este aplicabilă companiilor cu portofolii largi de produse și celor care operează în domeniul comerțului online.

Marja Brută și Profitabilitatea

Marja brută este un indicator al sănătații financiare a unei afaceri. Variațiile marjei brute au un impact direct asupra profitabilității nete. Organizațiile care înțeleg sursele de creștere/ descreștere a marjei brute în contextul unor nivele de activitate diferite, fie în valoare absolută sau procent, vor ști să-și conducă afacerile mai bine și vor putea să fie mai adaptabile și mai rezistente la schimbările din mediul extern.

Prin adoptarea cadrului nostru integrat de management al marjei brute de profit, o companie va obține mult mai mult decât îmbunătățirea profitului.: alinirea obiectivelor funcționale (vânzări, marketing, financiar); alinierea oamenilor și procesele din întreaga organizație; luarea unor decizii mai inteligente privind prețurile, costurile produselor sau optimizarea cheltuielilor fixe și a costurilor de operare.

Expertiză și Instrumente Practice

Chiar și companiile care nu au dezvoltat un sistem sofisticat de analiză a performanței pot aplica cu ușurință analizele noastre pentru înțelegerea și managementul marjei brute. Metodologia noastră se bazează pe o abordare holistică, prin integrarea celor 4 factori cheie ce influențeaza direct îmbunătățirea marjei de profit – prețul, costul, volumul, mix-ul si valoarea către client.

Următoarele elemente cheie sunt parte a proiectului de evaluare si implementare a modelului de management al marjei brute de profit:

 • Atelier Marja Brută pentru executivi – semnificație, variații cheie, influență și control;
 • Analiza factorilor care influențează marja de profit și procesele curente;
 • Detalierea avantajelor și a beneficiilor imediate prin adoptarea metodologiei noastre;
 • Analiza poziției curente referitoare la marja actuala și la cea potențială/planificată;
 • Stabilirea și implementarea parametrilor/adaptarea modelului de marjă la contextul specific al companiei si la
 • obiectivele sale strategice;
 • Planul detaliat de implementare;
 • Monitorizarea rezultatelor, evaluarea rentabilității inițiativelor și comparația cu așteptările.


Metodologie și Beneficii

Următoarele activități fac parte din metodologia de implementare a modelului marjei brute la nivelul companiei:

 • Diagnoza practicilor și sistemelor curente utilizate în managementul marjei de profit;
 • Identificarea surselor și a cauzelor pentru deviațiile pozitive sau negative în marjă prin folosirea analizei de variație: preț, cost, mix, volum;
 • Corelarea rezulatelor și a interpretării variațiilor cu inițiativele de mercantizare și creștere a vânzărilor;
 • Analiza sortimentului de produse și categorii precum și a fiecărui tip de promoție/acțiune asignată acestora;
 • Analiza corelatiei dintre variația în mixul de produse vândut, valoarea absolută a profitului și comportamentul cumpărătorului;
 • Realizarea uniui plan de acțiune ce include măsuri imediate de îmbunătățire a marjei procentuale și a profitului absolut;
 • Instruire și transfer de cunoștinte către utilizatorii cheie din cadrul companiei;
 • Instituționalizarea modelului de management al marjei brute.