Instrumente de Contabilitate Manageriala / Management Accounting Tools

Aplicarea în practică a instrumentelor de contabilitate managerială contribuie la reducerea costurilor, la creșterea profitabilitații și la îmbunătățirea fluxurilor de numerar prin gestionarea eficace a unor pârghii cheie precum profitabilitatea produselor și a clienților, controlul costurilor, analiza competitorilor și gestionarea capitalului de lucru.

Contabilitatea Managerială în Practică

Contabilitatea managerială combină practicile contabile, financiare și de management cu tehnici informatice moderne pentru obținerea de rezultate în afaceri.

Subiectele și instrumentele practice incluse în acest proiect adresează nevoile operaționale, manageriale și strategice ale unei organizații și pot fi implementate si utilizate în mod independent sau în combinație în funcție de cerințele specifice ale companiei. Modul practic de abordare a proeictului permite dezvoltarea unor indicatori de performanță care se concentrează atât asupra proceselor de bază, activităților și surselor generatoare de valoare penru o afacere, cât și pe identificarea de noi oportunități de îmbunătățire a performanței pe termen scurt și a competitivității pe termen lung.

Expertiză și Instrumente de Evaluare

Instrumentele și practicile folosite în cadrul proiectului au scopul de a adăuga valoare în procesul de luare a deciziilor strategice și operaționale prin angajarea la nivel managerial a unei abordări de tip cost-beneficiu, prin acordarea unei atenții sporite și în egală măsură atât factorilor tehnici cât și celor de natură comportamentală și prin utilizarea unei diversități de metodele de evaluare a costurilor ce răspund unor scopuri diferite:

 • Profitabilitatea pe produs/serviciu: care este profitabilitatea/pierderea pe unitatea de produs sau serviciu sau categorie de produse/servicii vandute?
 • Profitabilitatea portofoliului de clienți: de ce unii clienți sau grupe de clienți sunt mai valoroase decât altele?
 • Managementul total al costurilor: care sunt factorii care influențează costurile unei organizații, și care sunt elementele generatoare de valoare pentru clienți?
 • Costurile competitorului: care sunt sursele de avantaj competitiv ale companiei în comparație cu competitorii?
 • Stabilirea prețurilor de transfer: cum ar trebui să arate un sistem optim de prețuri de transfer la nivelul entităților din cadrul organizației pentru a asigura alinierea cu cadrul legislativ și obiectivele de profitabilitate asumate?
 • Gestionarea capitalului de lucru: care sunt elementele cheie ce contribuie la îmbunătățirea fluxului de numerar al companiei?
 • Gestionarea capitalurilor proprii: care este raportul optim dintre capitalul propriu și cel împrumutat pentru o companie în dezvoltare?


Metodologie si Beneficii

Următoarele activități sunt parte a metodologiei noastre de abordare a proiectului:

 • Diagnoza situației curente, a sistemelor și practicilor;
 • Prezentarea analizei și agrearea propunerii de schimbare a practicilor curente;
 • Dezvoltarea și comunicarea etapelor de abordare a proiectului și a obiectivelor;
 • Stabilirea indicatorilor financiari și non-financiari pentru măsurarea rezultatelor;
 • Selecția și implementarea practicilor, instrumentelor și mecanismelor specifice contextului companiei;
 • Crearea de rapoarte și modalități de colectare si gestionare a datelor;
 • Monitorizarea și comunicarea rezultatelor, a analizelor obținute;
 • Instruire și transfer de cunoștințe către utilizatorii cheie din cadrul companiei (specialiști și manageri financiari);
 • Instituționalizarea bunelor practici și a instrumentelor de contabilitate managerială dezvoltate și implementate în cadrul proiectului.