Acest proiect a constat în furnizarea de servicii de consultanță în domeniul strategiei și managementului financiar pentru un fond de investiții care a achiziționat o companie antreprenorială cu capital integral românesc ce comercializa produse naturiste și bio prin intermediul unui lanț de 23 de magazine distribuite la nivel național(1). Compania avea o experiență de 8 ani de zile în piața sa, fiind recunoscută pentru calitatea produselor vândute și a experienței oferite clienților săi.

Proiectul investițional

Proiectul de consultanță s-a desfășurat pe parcursul a 6 luni, în perioada Septembrie 2016 – Februarie 2017. Valoarea proiectului investițional a fost de căteva milioane de Euro(2), reprezentând preluarea unui nucleu de afacere (active, vad comercial, clienți și brand) care genera o cifra de afaceri anuală de aproximativ 12 milioane Lei. Prețul final de achiziție al companiei a depins de performanța financiară și operațională a afacerii în primele 4 luni după preluare. Acest aspect a implicat deopotrivă furnizarea de rezultate imediate și tangibile de către consultant și asigurarea sustenabilității și dezvoltării afacerii pe termen mediu și lung.

Consultanță financiară și de afaceri

Scopul proiectului a fost de a finaliza în bune condiții transferul afacerii, de a asigura continuitatea acesteia și de a îmbunătăți performanța sa operațională după transfer.

Activitățile principale realizate în cadrul acestui proiect au fost:

 • consultanță financiară și de afaceri în scopul realizării transferului de afacere de la vânzător către cumpărător;
 • transformarea și profesionalizarea funcției financiar-administrative pentru susținerea adecvată a afacerii și dezvoltarea ei.

Pe parcursul derulării proiectului consultantul nostru, specialist în management financiar, a realizat activități de:

 • previzionare: realizarea planului anual de afaceri și a bugetului aferent;
 • organizare a departamentului financiar și a celui operațional la nivel central și de rețea;
 • coordonare decizională, operațională și alocare de resurse,
 • antrenare și motivare a angajaților preluați din cadrul companiei antreprenoriale;
 • evaluare a performanței în atingerea obiectivelor pe termen scurt și mediu;
 • implementare de acțiuni corective și procese pentru obținerea rezultatelor dorite.


Management financiar și operațional

Am asistat reprezentanții fondului de investiții în analiza și luarea deciziilor prin:

 • implicarea în etapa de previziune financiară a ansamblului Proiectului Investițional, etapă în care am stabilit împreună cu investitorul principalele obiective, resursele și mijloacele pentru realizarea lor; întocmirea prognozelor financiare, formularea unor programe concrete de măsuri și de punere în practică a strategiilor politicilor financiare, strategiilor financiare, planurilor financiare, bugetelor pentru noua companie după transferul de active;
 • implicarea activă în coordonarea din punct de vedere operațional și financiar-administrativ a transferului de afacere dintre vânzător și cumpărător – transferul de active (stocuri produse, obiecte de inventar, mijloace fixe), transferul/cesionarea contractelor de închiriere a spațiilor comerciale, de utilități, întreținere magazine, a autorizațiilor/avizelor de funcționare/operare, transferul contractelor individuale de muncă;
 • asigurarea transferului de afacere în condiții de risc minim contabil și fiscal pentru viitoarea societate, prin stabilirea cerințelor de inventariere a activelor preluate, audit, raportare contabilă și fiscală conform legislației în vigoare;
 • evaluarea și definirea de funcționalități ale sistemelor de gestionare a stocurilor, cash-ului, fluxului operațional la nivel de magazine ce sprijină activitățile departamentului financiar, achiziții si vânzări;
 • dezvoltarea și implementarea unor sisteme de utilizare a resurselor, o structură organizatorică, o structură funcțională și un sistem informațional de tip ERP pentru a putea pune în aplicare planurile/strategiile financiare și schimbare organizațională;
 • redefinirea proceselor si activităților operaționale, a procedurilor de lucru și control intern la nivel de rețea de magazine și funcțional la nivel de companie;
 • redefinirea și restabilirea relației departamentului financiar cu furnizorii și alte entități externe (bănci, ANAF, asiguratori, auditori);
 • negocierea cu băncile și obținerea unei facilități de credit de 2 milioan Lei în primele 2 luni după începerea operării de către noua companie; crearea unui plan de afaceri pe 4 ani care sa susțină obiectivele de dezvoltare, capacitatea de autofinanțare și de rambursare a capitalului împrumutat;
 • implementarea de proceduri de lucru, POS-uri pentru gestionarea numerarului din magazine și prevenirea riscului de fraudă la nivel de rețea.La finalul proiectului consultantul nostru a atins obiectivele stabilite și a îndeplinit toate activitățile esențiale pentru succesul acestuia. Transferul afacerii și continuitatea optimă în plan financiar (profitabilitate, cifră de afaceri și trezorerie) și operațional (dezvoltatare rețea, resurse umane, implementare procese și proceduri de lucru, colectarea banilor) au condus la maximizarea valorii de achiziție și la obținerea unei importante finanțări bancare pe termen mediu.


Note:
(1) Numele vânzătorului și ale cumpărătorului nu sunt menționate din motive de confidențialitate;
(2) Valoarea tranzacției nu este comunicată din motive de confidențialitate.