Cultura Organizationala / Organizational Culture

Competențele, aptitudinile și comportamentele oamenilor împreună cu prezumțiile, valorile și credințele lor sunt elemente cheie pentru realizarea strategiei de afaceri. Prin gestionarea acestor factori la nivelul companiei putem dezvolta o cultură care să faciliteze, sprijine și în final să determine o bună performanță a organizației.

Strategia și cultura

În afară de dezvoltarea structurilor, sistemelor, proceselor și resurselor adecvate pentru susținerea strategiei de afaceri trebuie să luăm în considerare și atitudinile, competențele, aptitudinile și comportamentele celor ce activează în cadrul organizației. Pentru a avea succes în acest demers este recomandat să abordăm modul în care oamenii gândesc despre viață și muncă și respectiv prezumțiile, valorile și credințele ce determină acțiunile lor.

Cultura și climatul organizational

Prin gestionarea acestor din urmă factori la nivel individual putem să influențăm raspunsul oamenilor la diferiți stimuli prezenți la locul de muncă și în societate. Iar prin gestionarea acestor factori la nivelul companiei putem sa dezvoltăm o cultură și un climat organizațional care să faciliteze, sprijine și în final să determine o bună performanță a companiei. In acest fel managementul culturii organizaționale devine vital pentru managementul performanței organizației.

Dezvoltarea culturii organizaționale

Tranziția de la starea curentă a culturii organizaționale la o stare viitoare dorită poate fi realizată prin intermediul unui proiect care include următorii pași:

  • identificarea Culturii Curente prin intermediul unei diagnoze de cultură organizațională;
  • definirea Culturii Ideale/Dorite și realizarea alinierii interne;
  • identificarea diferenței dintre cultura curentă și cultura ideală;
  • înțelegerea cauzelor care determină situația curentă și impactul lor asupra performanței organizației prin analiza a cinci dimensiuni de design organizațional: Misiunea și Filozofia, Stucturile, Sistemele, Definirea Muncii, Aptitudinile și Calitățile Oamenilor;
  • definirea intervenției: identificarea proiectelor, inițiativelor, pașilor și acțiunilor ce vor sprijini tranziția de la starea curentă la starea viitoare;
  • realizarea intervenției și stabilizarea rezultatelor;
  • monitorizarea progresului printr-o nouă diagnoză de cultură organizațională.

Instrumente Human Synergistics

Acest proiect este sprijinit foarte bine de utilizarea unor instrumente și metodologii specializate dezvoltate de către compania Human Synergistics International, lider mondial în domeniul cercetării, dezvoltării și publicării de instrumente pshihometrice de evaluarea a eficacitații la nivel individual, de grup și de organizație.