Excelenta Operationala / Operational Excellence

Prin „Redefinirea Proceselor de Afaceri” ne propunem să schimbăm modul în care un departament sau o organizație funcționează în scopul de a-i îmbunătăți în mod semnificativ performanța. Abordarea este de tipul inovării pragmatice și creării de noi procese, activități, structuri, sisteme și relații care să determine o performanță superioară a organizației.

Proiectul include trei etape ce abordează pe rând identificarea situației curente a companiei, definirea situației viitoare și tranziția de la starea curentă la starea viitoare.

Obiectivul primei etape este de a descrie modul în care operează în mod curent organizația. Acest lucru presupune culegerea de informații despre strategia companiei, nevoile și cerințele clienților, interfața dintre companie și clienții săi, structura organizației și a departamentelor sale, procesele și activitățile din cadrul lanțului creator de valoarea, sistemele ce sprijină activitățile curente, modul în care oamenii lucrează și interacționează.

Harțile de procese, graficele, diagramele, fluxurile și rapoartele elaborate în această etapă sunt completate de informații detaliate referitoare la aspectele ce sunt percepute a lucra împotriva eficienței și eficacității organizației (gâtuiri, suprapuneri, lipsuri, deficiențe, slăbiciuni, constrângeri, disfuncționalități, etc.).

A doua etapă permite participanților la proiect să definească situația viitoare a organizației luând în considerare aceleași domenii ce au fost investigate în prima etapă. De data aceasta abordarea este de tipul inovării pragmatice și creării de noi procese, activități, structuri, sisteme și relații care vor determina o performanță superioară a organizației atât în plan intern cât și în plan extern.

De îndată ce înțelegem situația curentă și definim situația viitoare a organizației putem înțelege natura și magnitudinea schimbărilor necesare în cadrul companiei și putem defini și aborda a treia etapa și anume tranziția. Aceasta va include toate inițiativele, măsurile și activitățile ce vor fi întreprinse de către organizație pentru a atinge stadiul dorit de performanță.