Concept Consultanta / Consulting Concept

Proiectele de consultanță reprezintă modul în care îi ajutăm pe manageri și antreprenori să introducă schimbări de anvergură în organizațiile lor în scopul de a le îmbunătăți performanța. Lucrăm îndeaproape cu ei și echipele pe care le conduc pentru a înțelege contextul și nevoile pe care le au, pentru a dezvolta soluții care să răspundă acestor nevoi, pentru a le implementa și a contribui astfel la evolutia pozitivă a companiilor lor.

Descriere

Strategia de afaceri este crucială pentru succesul unei companii. Prin urmare prezentăm factori, modele și procese ce pot fi utilizate în formularea unei bune strategii. Punem accentul pe interdependența dintre strategie și alte dimensiuni ale organizației cum ar fi structura, procesele, sistemele, cultura, competențele și resursele.

Companiile inovative schimbă “regulile jocului” prin reinventarea industriilor în care activează în scopul de a se menține înaintea concurenței. De data aceasta avantajul competițional nu rezultă din inovarea produselor sau a proceselor ci din inovarea strategică a modelului de afacere și a lanțului creator de valoare.

Competențele, aptitudinile și comportamentele oamenilor împreună cu prezumțiile, valorile și credințele lor sunt elemente cheie pentru realizarea strategiei de afaceri. Prin gestionarea acestor factori la nivelul companiei putem dezvolta o cultură care să faciliteze, sprijine și în final să determine o bună performanță a organizației.

O viziune reprezintă punctul de plecare într-o călătorie. În cele din urmă poți să realizezi numai ceea ce ești în stare să visezi. Stephen Covey spune că “lucrurile sunt create de două ori. Există o creație mentală, iar apoi o creație fizică”. Trebuie să definești mai întâi ce dorești și apoi să acționezi pentru ca acel lucru să se întâmple.

“Balanced Scorecard” reprezintă un instrument eficace de măsurare a rezultatelor și furnizează managerilor un cadru complet pentru traspunerea obiectivelor strategice ale unei companii într-un set coerent de indicatori de performanță. Acest instrument este larg răspândit astăzi în rândul celor mai performante organizații din întreaga lume.

Prin „Redefinirea Proceselor de Afaceri” ne propunem să schimbăm modul în care un departament sau o organizație funcționează în scopul de a-i îmbunătăți în mod semnificativ performanța. Abordarea este de tipul inovării pragmatice și creării de noi procese, activități, structuri, sisteme și relații care să determine o performanță superioară a organizației.

Ajutăm la eliminarea barierelor dintre indivizi și dintre echipe, repararea proceselor și relațiilor disfuncționale și înlăturarea gâtuirilor, constrângerilor și a punctelor de tensiune existente la nivel interpersonal și interdepartamental. Facem aceste lucruri în scopul de a îmbunătăți performanța oamenilor, a echipelor și a întregii organizații.

Abordarea noastră se distinge de alte inițiative dedicate îmbunătățirii experiențelor, interacțiunilor și relațiilor cu clienții prin concentrarea tocmai pe stilurile de gândire și pe valorile colective ce determină modul în care angajații unei companii colaborează și relaționează cu clienții. Rezultatele sunt satisfacția și loialitatea mai mare a clienților și o performanță superioară a companiei.

Modelul de Alocare a Resurselor contribuie la maximizarea rezultatelor unui portofoliu de activități, produse și servicii prin evaluarea riscurilor, strategiilor curente și viitoare, identificarea alternativelor de valoare superioară și gestionarea resurselor companiei în funcție de diferitele priorități de afaceri și de investițiile sale strategice și operaționale.

Sistemul de Control Managerial reprezintă un cadru de execuție a strategiei ce include activități cheie precum planificarea strategică, bugetarea, previzionarea, alocarea responsabilițatii la nivelul centrelor de cost/profit, măsurarea performanței și a predictibilității structurii de costuri în funcție de nivelele de activitate.

Metodologia noastră pentru Optimizarea Marjei de Profit are ca obiectiv îmbunătățirea profitului și a fluxurilor de numerar prin abordarea marjei brute din perspectiva variațiilor a 4 elemente cheie: prețul, costul, volumul și mixul de vânzare. Este aplicabilă companiilor cu portofolii largi de produse și celor care operează în domeniul comerțului online.

Aplicarea în practică a instrumentelor de contabilitate managerială contribuie la reducerea costurilor, la creșterea profitabilitații și la îmbunătățirea fluxurilor de numerar prin gestionarea eficace a unor pârghii cheie precum profitabilitatea produselor și a clienților, controlul costurilor, analiza competitorilor și gestionarea capitalului de lucru.

Prin Transformarea Funcției Financiare, ne propunem să schimbăm procese și practici pentru a maximiza eficacitatea și impactul acestora în cadrul organizației. Este vorba despre regândirea, schimbarea și eventual externalizarea activitaților tranzacționale de volum pentru a obține o alocare eficientă a resurselor și o susținere mai bună a afacerii.