Strategia de Afaceri / Business Strategy

Strategia de afaceri este crucială pentru succesul unei companii. Prin urmare prezentăm factori, modele și procese ce pot fi utilizate în formularea unei bune strategii. Punem accentul pe interdependența dintre strategie și alte dimensiuni ale organizației cum ar fi structura, procesele, sistemele, cultura, competențele și resursele.

Acest proiect este dedicat companiilor care doresc să dezvolte și să execute o strategie deliberată bazată pe definirea, construirea și menținerea unui avantaj competițional. Coloana vertebrală a acestei abordări este reprezentată de găsirea răspunsurilor la următoarele trei întrebări cheie:

  • Este industria mea profitabilă?
  • Pot să stabilesc un avantaj competițional?
  • Pot să mențin acest avantaj odată ce l-am creat?

O activitate importantă din cadrul proiectului o constituie programul de instruire “Strategia în Practică” ce prezintă cele mai importante modele de analiză a unei strategii de afaceri și care permite participanților să aplice aceste concepte la contextul propriei companii.

După asimilarea acestor cunoștinte inițiale membrii echipei de proiect sunt angrenați într-o serie de ateliere și activități ce au scopul de a facilita aprofundarea informațiilor referitoare la compania, industria și mediul macroeconomic în care activează. Aceste activități facilitează formularea deciziilor referitoare la anumite subiectele strategice cum ar fi mediul macroeconomic – schimbări, amenințări și oportunități competiționale; industria – componente, profitabilitate și factori de succes; compania – atuuri și slăbiciuni, resurse și capabilități; opțiunile – strategii generice și opțiuni strategice; deciziile – țeluri și obiective, evaluarea și implementarea strategiilor.

Dezvoltarea strategiei este urmată de implementarea acesteia – o activitate de o natură diferită, realizată în conjuncție cu deciziile derivate din etapa precedentă, contextul și condițiile specifice organizației.