Modelul de Alocare a Resurselor / Resource Allocation Model

Modelul de Alocare a Resurselor contribuie la maximizarea rezultatelor unui portofoliu de activități, produse și servicii prin evaluarea riscurilor, strategiilor curente și viitoare, identificarea alternativelor de valoare superioară și gestionarea resurselor companiei în funcție de diferitele priorități de afaceri și de investițiile sale strategice și operaționale.

Managementul Resurselor și Guvernanța Proceselor

Un sistem adecvat de gestionare a resurselor susține prioritățile strategice ale unei organizații și deciziile sale de portofoliu prin chestionarea prezumțiilor utilizate în zonele critice de activitate si prin alocarea resurselor către cea mai bună utilizare a lor.

Implementarea abordării noastre referitoare la alocarea resurselor presupune evaluarea riscurilor strategiilor de creștere curente și viitoare, identificarea alternativelor strategice de valoare crescută, precum și gestionarea resurselor aferente diferitelor priorități de afaceri. Metodologia folosită combină câștigurile furnizate de portofoliul de activități, produse și servicii ale companiei cu un cadru de guvernanță coerentă, politici consecvente procese aliniate și delegarea de autoritate decizională și responsabilitate la nivel funcțional, al centrelor de cost sau de profit și la nivel de companie.

Expertiză și Instrumente Practice

Proiectul nostru se concentrează pe trei prioritați cheie:
1. Monitorizarea performanței pentru gestionarea resurselor

 • Managementul integrat al informației: este informația relevantă, integrată și orientată către deciziile ce sunt luate la fiecare nivel al organizației?
 • Criteriile de evaluare a riscurilor pentru inițiative strategice și tactice: sunt acestea relevante în contextul actual al afacerii?
 • Modelul de alocare al resurselor: este el bazat pe atingerea obiectivele strategice și a celor mai bune rezultate posibile?

2. Imbunătățirea continuă a proceselor

 • Corectarea/renunțarea la procesele curente;
 • Construirea de noi procese funcție de context;

3. Asigurarea guvernării și disciplinei în execuția strategiei


Metodologie și Beneficii

Următoarele activități sunt parte a abordării noastre din cadrul proiectului de alocare a resurselor:

 • Diagnoza practicilor și sistemelor actuale de alocare a resurselor în funcție de prioritățile strategice ale companiei;
 • Analiza și agrearea nevoilor companiei la nivel managerial și funcțional în materie de informație și date pentru îmbunătățirea procesului decizional;
 • Redefinirea, ajustarea proceselor cheie sau crearea de noi procese pentru conducerea efectivă a afacerii;
 • Definirea criteriilor de măsurare a caștigurilor și indicatorilor de performanță în conjuncție cu portofoliul de activități, strategia de creștere și resurselor existente;
 • Stabilirea indicatorilor financiari și non-financiari;
 • Selectarea și implementarea mecanismelor de monitorizare a rezultatelor: frecvența, detalierea, praguri de materialitate;
 • Luarea deciziilor pe baza informațiilor furnizate de un sistem integrat de management al informației;
 • Monitorizarea și comunicarea rezultatelor;
 • Instruirea și transferul de cunoștințe către utilizatorii cheie (specialiști, manageri departamentali);
 • Instituționalizarea practicilor pentru managementul alocării de resurse.