Scopul proiectului Piața Românească a Creditelor de Consum a fost de a furniza clientului informații despre mediul macroeconomic, reglementările, industria, sectorul, competitorii, produsele și piață care să permită managerilor companiei să ia o decizie referitoare la intrarea pe piață în calitate de broker de credite. Proiectul reprezintă dovada capacității noastre de a colecta, analiza și prezenta date referitoare la o industrie și un sector complex cum este cel al creditelor de consum.

Studiu de fezabilitate pentru intrarea în piață

Clientul din cadrul acestui proiect este cel mai mare broker de credite dintr-o țară membră a Uniunii Europene și operează o rețea de 2300 de agenți și 3300 de puncte de vânzare în întreaga țară. Volumul operațiunilor sale înseamnă procesarea a 50.000 de cereri de creditare și acordarea de finanțări în valoare de 11 milioane de Euro în fiecare lună(1).

Toate informațiile din cadrul acestui proiect a fost colectate și analizate în amănunt de către noi din perspectiva pregatirii unui studiu de fezabilitate de intrare în piața românească a creditelor de consum. Ariile abordate au fost următoarele:

 • definirea afacerii (în general, inclusiv taxarea) și mediul de reglementare (în detaliu, cu referire la sectorul serviciilor financiare, creditele de consum, protecția consumatorilor, protecția datelor);
 • activitățile de supervizare și divizarea a responsabilităților între diferitele instituții implicate în sectorul creditelor de consum;
 • potențialii parteneri și competitori din perspectiva instituțiilor de creditate (bănci și instituții financiare nebancare) și a partenerilor de distribuție;
 • descrierea detaliată a produselor oferite de către cei mai importanți jucători, atât bănci cât și instituții financiare nebancare cum ar fi tipul produsului si categoria de incadrare (consum, ipotecar), suma maxima împrumutată, ratele de dobândă și comisioanele, durata împrumuturilor, procesul de înregistrare și aprobare a împrumuturilor, canalele de distribuție utilizate, etc.;
 • cererea potențială determinată de caracteristicile consumatorilor definite de numărul total, nivelurile de venit, localizarea geografică, preferințele pentru produse/servicii, destinația împrumutului, utilizarea Internet-ului, etc.;
 • segmentarea consumatorilor în funcție de tipul de produs utilizat: tipuri de consumatori pentru anumite produse;
 • piața de brokeraj din România, dimensiuni și caracteristici, analiza celor mai importanți jucători.


Analiza competitorilor

Un întreg capitol din proiect a fost dedicat analizei competitorilor. În cadrul său am adresat în mod special următoarele subiecte referitoare la piața brokerilor de credite de consum:

 • profilul celor mai importanți jucători din piața de brokeraj a creditelor de consum și analiza afacerii lor (poziționare, clienții adresați, starea financiară și sustenabilitatea, cota de piață);
 • comparația principalilor indicatori și rații financiare. Utilizând informații publice obținute prin intermediul Registrului Comerțului și al Ministerului de Finanțe am realizat o analiză detaliată a celor mai importanți trei jucători din piața de brokeraj din perspectiva indicatorilor și a rațiilor financiare din perioada 2013-2016;
 • seturi comparative de rații ale acestor trei principali jucători ce au indicat nivelul lor de productivitate calculat ca mixul dintre volumele de credite intermediate raportate la cifra netă de afaceri, costurile agenților și procentul mediu al costurilor agenților raportat la volumul de credite intermediate;
 • caracteristicile relației creditor-broker și broker-agent (clauzele tipice din contracte, comisioanele, riscurile și responsabilitățile părților);
 • fezabilitatea financiară și organizațională a operațiunilor brokerilor (sistemele IT, structura de costuri, rețelele de agenți, stuctura comisioanelor, principalele funcțiuni organizatorice);
 • produsele de creditate oferite în funcție de tipul de creditor și caracteristicile lor (grupul de clienți țintă, valoarea împrumutului, dobânzile, comisioanele, durata împrumutului, procesul de înregistrare și aprobare, criteriile de acceptare a clienților, ratele de aprobare, ratele de neplată, etc.);
 • principalele canale de distribuție (online, off-line, deținute de creditor sau independente, în parteneriat sau fără, cotele de piață);
 • procesele de brokeraj și platformele digitale;
 • reglementarea activităților de brokeraj de credite.Principalul livrabil al proiectului a fost un raport final cuprinzător ce a furnizat foarte multe informații și o foarte bună înțelegere a istoriei recente, a stadiului actual și a tendințelor ce se manifestă în piața creditelor de consum din România. Acest raport a fost rezultatul unui document intermediar ce a fost comunicat clientului către finalul proiectului și a anumitor cerințe specifice exprimate de către acesta. Am reușit în acest fel ca informațiile conținute de raport să răspundă atât cerințele de ansamblu cât și cerințele particulare ale clientului.

Note:
(1) Detaliile companiei nu sunt furnizate din motive de confidențialitate.