Management pentru Succes / Management for Success

Esența soluției noastre dedicată dezvoltării aptitudinilor manageriale este reprezentată de metoda “Management Prin Intermediul Instrumentelor (MBMI - Management by Managerial Instruments)”. Conform acestei metode succesul acțiunii manageriale depinde de capacitatea managerului de a utiliza cea mai potrivită abordare pentru un anumit context și pentru un anumit rezultat dorit.

Aptitudini și instrumente manageriale

“Management Pentru Succes” este un program eficace de instruire ce abordează conceptele, instrumentele și aptitudinile absolut necesare pentru asigurarea unui management adecvat al activităților, oamenilor și relațiilor la locul de muncă. Lista domeniilor abordate în cadrul programului include:

 • stiluri individuale de gândire;
 • aptitudini și instrumente manageriale;
 • managementul performanței;
 • managementul activităților;
 • managementul informației;
 • managementul resurselor umane;
 • managementul echipei.


Ciclul virtuos al managementului

Diferitele instrumente prezentate în capitolele de mai sus pot fi utilizate în cadrul metodei pe care o propunem prin realizarea următorilor pași ciclici:

 • dezvoltarea unui portofoliu de instrumente manageriale dedicate unor cerințe variate;
 • înțelegerea contextului existent la un moment dat și definirea rezultatelor dorite;
 • selectarea și aplicarea celui mai potrivit instrument pentru situația dată;
 • învățarea prin analizarea rezultatului și eventuala ajustare a instrumentului.

Obiectivul programului este de a îmbunătăți cunoștințele, aptitudinile și în final performanța managerială a participanților. Din acest motiv programul este recomandat în mod special conducătorilor de echipe, managerilor de proiect, managerilor de departamente și de funcțiuni.