Eficacitatea la Locul de Muncă / How to Be Effective at Work

Stiluri și valori individuale, eficacitate și eficiență, asumarea responsabilității, rezolvarea problemelor, comunicarea, managementul timpului, luarea deciziilor, abordarea conflictelor, lucrul în echipă sunt subiecte foarte importante pentru performanța individuală. Le abordăm pe toate pentru a-i ajuta pe oameni să realizeze lucruri deosebite.

Eficacitatea individuală – o chestiune de management personal

Programul propune participanților o diversitate de metode de învățare și se desfășoară într-o manieră plină de interacțiune și dinamism. Atât conținutul cât și formatul programului vor permite participanților să-și construiască o fundație solidă de aptitudini manageriale de bază.

Prima activitate din cadrul programului este reprezentată de o evaluare a stilurilor și valorilor individuale. Informațiile obținute de către participanți în cadrul acestei etape vor fi legate de conceptele și metodele prezentate în celelalte capitole ale programului. În acest fel participanții vor avea o ocazie foarte bună de a se înțelege pe ei înșiși și inclinația lor particulară de aplicare în practică a diferitelor instrumente manageriale ce le sunt prezentate.

Câteva dintre obiectivele acestui program sunt:

  • însuşirea unor instrumente şi aptitudini de management al activităţilor şi interacţiunilor la locul de muncă;
  • aplicarea în practică a cunoștințelor prin intermediul activităţilor din cadrul programului;
  • identificarea domeniilor şi a acţiunilor concrete de dezvoltare personală.