Management de proiect / Project management

La sfârșitul programului participanții vor obține o înțelegere mai bună despre ce înseamnă conducerea proiectelor. Ei vor avea o demonstrație despre cum funcționează metodologia PROMISE în practică și, foarte important, vor obține primele rezultate din aplicarea noilor cunoștințe la un proiect real al companiei lor.

Metodologia de management a proiectelor

Obiectivul global al acestui program de instruire este de a ajuta o organizație să implementeze cu succes proiectele sale prin introducerea și utilizarea unei metodologii de conducere a proiectelor. Principalele dimensiuni ale metodologiei PROMISE sunt:

 • Cadrul Proiectului;
 • Ciclul de Control al Proiectului;
 • Mediul de Control al Proiectului;
 • Definirea Proiectului și documentele formale;
 • Echipa de Proiect și roluri;
 • Procedurile de management al proiectului;
 • Tehnici de management.

Cadrul proiectului – etape și porți

Cadrul Proiectului ghidează parcursul proiectului. El este compus din Etape (perioade de timp bine definite în cadrul cărora se desfășoară activitățile) și Porți (puncte de validare a etapelor precedente și de intrare în etapele următoare). Etapele utilizate în cadrul metodologiei PROMISE sunt după cum urmează:

 • Propunerea;
 • Investigația Inițială;
 • Investigația Detaliată;
 • Dezvoltarea Soluției și Testarea;
 • Implementarea;
 • Lansarea;
 • Monitorizarea Post-implementare.

Toate subiectele de mai sus sunt abordate în timpul unei sesiuni de 2 zile ce conține două părți:

 • seminarul: prin intermediul căruia este prezentată metodologia PROMISE;
 • studiul de caz: ce facilitează aplicarea practică a metodologiei la un proiect concret propus de către compania client.