Transformarea Functiei Financiare / Finance Transformation

Prin Transformarea Funcției Financiare, ne propunem să schimbăm procese și practici pentru a maximiza eficacitatea și impactul acestora în cadrul organizației. Este vorba despre regândirea, schimbarea și eventual externalizarea activitaților tranzacționale de volum pentru a obține o alocare eficientă a resurselor și o susținere mai bună a afacerii.

Funcția Financiară și Performanța Companiei

Funcția financiară nu există doar pentru înregistrarea și raportarea performanței. Transformarea și progresul continuu al acesteia reprezintă o necesitate în mediul economic actual; în felul acesta se poate extinde rolul funcției pentru a include partneriatul de afaceri. Accentul se mută de la contabilitate la management cu scopul de a îmbunătăți deciziile și de a crește performanța.

Există o corelație evidentă între performanța superioară a unei companii și performanța foarte bună a funcției financiare. Punctul de plecare pentru această transformare trebuie să fie o înțelegere clară a rolului departamentului financiar în cadrul companiei; unde este în prezent și unde trebuie să fie în viitor. Abordarea noastră se axează pe etapele structurate ale modului în care practicile și procesele funcției financiare trebuie să se transforme pentru a maximiza impactul și eficacitatea acesteia in cadrul organizației.

Expertiză și Instrumente Practice

Metodologia noastră se bazează pe modelul CGMA® Finance Impact© dezvolat de The Chartered Institute of Management Accountants din Marea Britanie ce ia în considerare șase dimensiuni progresive ale funcției financiare, numite generic: date, rapoarte, analize, înțelegere, influență și impact în conjuncție cu un model de competențe.

Utilizăm acest model pentru a evalua inițial, a transforma și a monitoriza periodic progresul realizat de către funcția finaciară în cele 6 dimensiuni. Instrumentul oferă un mecanism de asigurare a tranziției funcției financiare către rolulul de partner în cadrul organizației prin standardizarea și eficientizarea proceselor; prin furnizarea de informații relevante, corecte și la timp; prin sprijinirea adecvată a proceselor de luare a deciziilor și prin asigurarea sănătații financiare și a performanțe durabile pentru comapanie.

Metodologie și Beneficii

Următoarele activități și livrabile fac parte din abordarea noastră pentru dezvoltarea și implementarea proiectului de transformare a funcției financiare:

  • Date: calitatea înregistrării tranzacțiilor efectuate, integritatea datelor precum și integrarea optimală a sistemelor pentru a crește eficiența operațiunilor și a minimiza erorile;
  • Raportarea: cum sunt organizate procesele, comunicarea și conținutul rapoartelor în corelare cu procedurile de control inten – relevanță, acuratețe, precizie și livrare la timp?
  • Analiză: cât de bineconduce funcția financiară procesul de evaluare și analiză a datelor și informațiilor pe baza raționamentului analitic și în corelație cu factorii externi?
  • Înțelegere: cât de bine sprijină funcția financiară utilizarea informației și procesele de luare a deciziilor din cadrul companiei, la nivel strategic, operațional și de control?
  • Influență: joacă funcția financiara un rol credibil, de încredere și este ea văzută ca un important factor contributor în procesul de dezvoltare a strategiei și de formulare a deciziilor?
  • Impact: care este impactul funcției financiare în ceea ce privește conducerea,schimbarea și performanța companiei (de ex. rentabilitatea investițiilor și satisfacția clienților)?