The Belbin Team Role Jigsaw

Acesta este un bun exemplu de aplicare a Teoriei Rolurilor de Echipă Belbin în cadrul unor echipe și între echipe. Proiectul a inclus o primă activitate de instruire și o etapă ulterioară de consolidare. Dezvoltarea participanților a fost facilitată de evaluarea individuală bazată pe percepția proprie și percepția observatorilor ce fost realizată la începutul proiectului.

În Iulie 2003 DUCTIL SA era lider al pieţei româneşti de sudură şi tăiere a metalelor cu un venit anual din vânzări de 24 milioane Euro. Compania făcea parte din Grupul multinaţional Air Liquide, cu sediul central în Franţa, lider european şi ocupantul locului trei pe plan mondial în domeniul producerii de gaze industriale şi medicale.

Prima parte a proiectului de Dezvoltare a Echipei a constat din 4 sesiuni de instruire dedicate imbunătăţirii performanţei echipei ce au implicat un număr de 60 de angajaţi din departamentele cheie ale companiei: Vânzări, Marketing, Logistică, Producţie, Asigurarea Calităţii, Financiar, IT şi Resurse Umane. Programul de instruire s-a bazat pe aplicarea în practică a Teoriei Rolurilor de Echipă Belbin şi a permis participanţilor:

 • să se familiarizeze cu conceptul Rolurilor de Echipă;
 • să înţeleagă profilul individual al rolurilor de echipă prin prisma percepţiei proprii şi a percepţiei observatorilor;
 • să comunice această informaţie colegilor, să primească şi să furnizeze feedback şi să cunoască profilul rolurilor de echipă al celorlalţi membri de echipă;
 • să testeze şi să aplice în practică utilizarea tehnicilor de dezvoltare a echipei prin intermediul unor exerciţii interactive şi a unui joc de echipă;
 • să analizeze echilibrul echipei participante, să discute modalităţile de îmbunătăţire a performanţei echipei şi a relaţiilor din cadrul acesteia;
 • să stabilească direcţii de dezvoltare personală.

Sesiunile de instruire au fost sprijinte de utilizarea aplicaţiei software INTERPLACE, sistemul expert al Rolurilor de Echipă dezvoltat de către Belbin Associates, UK.

După finalizarea cu succes a celor patru sesiuni ROSS Consultants şi Ductil SA au agreat şi realizat în Septembrie 2004 o sesiune de continuare a proiectului. La această sesiune au participat membrii echipei de conducere a companiei, iar pe parcursul ei au fost abordate următoarele subiecte:

 • o recapitulare şi o exemplificare a principalelor metode de utilizare a informaţiilor referitoare la Rolurile de Echipă;
 • care sunt lucrurile învăţate în timpul programului?;
 • cum poate fi utilizată informaţia despre rolurile de echipă atunci cînd se analizează performanţa angajaţilor?;
 • care sunt punctele tari şi cele slabe ale echipei prin prisma rolurilor de echipă?;
 • care sunt cerinţele de roluri derivate din obiectivele şi contextul echipei?;
 • care sunt obiectivele individuale de dezvoltare personală?;
 • cum vor sprijini managerii şi organizaţia aceste obiective?;
 • care sunt deciziile care pot fi luate ca urmare a realizării acestui proiect?

Câteva dintre opiniile exprimate de participanţii la acest proiect sunt prezentate în continuare:

 • “A fost o abordare nouă pentru mine a muncii în echipă şi interesantă în măsura în care te determină să înţelegi rolul tău şi al celorlalţi” – Cristina Ioniţă, Specialist Marketing;
 • “Apreciez modul de prezentare şi de abordare a subiectelor din cadrul programului, climatul în care s-a desfaşurat, dar mai ales faptul că am reuşit să ne cunoaştem mai bine atât unii pe ceilalţi, cât şi pe noi înşine” – Mihail Curelea, Şef Departament Fabricaţie;
 • “…să descoperi prin ochii, prin modul de percepţie al colegilor, valenţe ale propriei personalităţi pe care le conştientizai mai puţin sau nu le acordai prea mare importanţă. Interesant este să vezi că uneori tocmai acestea primează! Şi de ce nu?… iţi pot şi folosi“ – Florentina Florescu, Specialist Marketing;
 • “Am apreciat ideea în sine, conceptul, faptul că te ajută să faci o analiză privind lucrurile dintr-o altă perspectivă” – Tiberiu Vişan, Manager Dezvoltarea Afacerii;
 • “Mi-a plăcut; m-am regăsit în tot ce s-a spus; în plus şi colegii mei m-au văzut în acelaşi rol cum m-am perceput eu, fapt ce îmi dă încrederea de a continua în acest sens. Este un sistem de evaluare obiectiv şi uşor de aplicat”– Maria Diaconescu, Şef Serviciu Asigurarea Calităţii;
 • “Experienţa acestui training a permis fiecăruia dintre participanţi să se vadă în mai multe oglinzi, oferind ocazia şi instrumentul de a identifica diferenţele de percepţie asupra unor acţiuni/roluri, ca şi deficienţele de comunicare cele mai manifeste” – Liliana Mihăilă, Administrator Baze de Date.