Construirea Echipei / Team Building

Aplicarea Principiilor de Învățare Activă furnizează participanților răspunsuri la preocupările lor legate de comportamentul propriu în relația cu ceilalți, de impactul acestui comportament și de ceea ce trebuie să îmbunătățească pentru a asigura succesul personal în cadrul echipei. Toate acestea sunt combinate cu activități de echipă interesante și dinamice.

Ingrediente pentru succesul echipei

Acest program se bazează pe o serie de exerciții ce implică participanții în simulări ale unor situații reale de la locul de muncă și le cere să se comporte în moduri specifice pentru a atinge anumite obiective.

Exercițiile sunt diferite în ceea ce privește conținutul, lungimea și complexitatea lor. Ele cer participanților să contribuie și să interacționeze în așa fel încât ingredientele unei echipe de succes să fie abordate și exploatate în mod eficace:

  • încurajarea contribuției personale;
  • comunicare bună;
  • coordonare eficientă;
  • planificare și organizare înaintea acțiunii;
  • rezolvarea problemelor prin creativitate;
  • implicarea în luarea deciziilor;
  • încrederea reciprocă;
  • valorile echipei.

Învățare prin acțiune

Fiecare exercițiu este conceput pentru a scoate în evidență anumite aptitudini și contribuții prin intermediul cărora obiectivul exercițiului să fie îndeplinit. În acest mod participanții au oportunitatea nu numai de a înţelege relevanța și impactul ingredientelor de mai sus în performanţa echipei, ci și de a testa și aplica în practică cunoștințele învățate.