Modelul de Afacere / Business Model

Companiile inovative schimbă “regulile jocului” prin reinventarea industriilor în care activează în scopul de a se menține înaintea concurenței. De data aceasta avantajul competițional nu rezultă din inovarea produselor sau a proceselor ci din inovarea strategică a modelului de afacere și a lanțului creator de valoare.

În acest proiect abordăm două subiecte foarte importante ce furnizează oportunități unice de diferențiere și competitivitate: modelul de afacere și lanțul creator de valoare. Proiectul este dedicat companiilor care doresc să abandoneze modelele tradiționale de afacere adânc înrădăcinate în cadrul industriilor lor.

Mediul din jurul organizațiilor se schimbă, dar cu toate acestea ele continuă să opereze pe baza unor modele de afacere dezvoltate în urmă cu mulți ani. Înțelegerea deopotrivă a modelului actual de operare al companiei și a schimbărilor din mediul intern și extern este critică pentru exploatarea acestor schimbări și pentru găsirea de noi oportunități de competitivitate.

Lanțul creator de valoare reprezintă cheia pentru servirea superioară a clienților și pentru profitabilitate. Adaugarea de activități valoroase sau îmbunătațirea lor crește beneficiile furnizate clienților și acest lucru se traduce în venituri mai mari. Simplificarea, reconfiguarea sau chiar eliminarea unor activități crește eficiența internă și scade costurile. Prin combinarea în mod strategic a acestor două abordări o companie poate realmente satisface clienții, acționarii și angajații săi atât în prezent cât și în viitor.