Obiective la Lucru / Objectives at Work

Există o zicală veche în practica managerială conform căreia “ceea ce se măsoară se și realizează”. Cu toate acestea, știm cu toții că în ecuația performanței trebuie să luăm în considerare mai mulți factori. Prin urmare, pentru a incerca să dăm o definiție corectă am putea spune că “ceea ce nu se măsoară, nu se realizează”. Și asta e sigur.

Managementul performanței

“Obiective la Lucru” reprezintă un program de instruire dedicat sprijinirii implementării unui sistem de management al performanței ce include definirea obiectivelor organizaționale, departamentale și individuale, a indicatoriilor cheie asociați și a unui sistem de urmărire a indicatorilor care să permită raportarea și analiza evoluțiilor acestora și realizarea obiectivelor.

Programul prezintă cele mai importante aspecte legate de managementul performanței prin intermediul managementului obiectivelor:

  • conceptul „The Balanced Scorecard”;
  • caracteristicile obiectivelor (SMART);
  • modalitățile de definire a obiectivelor;
  • caractersiticile indicatorilor de performanță;
  • definirea indicatorilor de performanță;
  • sistemul de urmărire a indicatorilor;
  • analiza indicatorilor și luarea deciziilor.

Învățare prin aplicare practică

Programul este conceput ca o succesiune de sesiuni scurte de seminar și activități de grup ce au menirea de a facilita procesul de învățare și aplicare în practică a conceptelor și metodelor de lucru cu obiective.