Managementul Performantei / Performance Management

“Balanced Scorecard” reprezintă un instrument eficace de măsurare a rezultatelor și furnizează managerilor un cadru complet pentru traspunerea obiectivelor strategice ale unei companii într-un set coerent de indicatori de performanță. Acest instrument este larg răspândit astăzi în rândul celor mai performante organizații din întreaga lume.

“Nu poți gestiona ceea ce nu poți măsura” a spus Peter Druker, părintele managementului modern subliniind importanța obținerii informațiilor relevante despre modul în care sunt desfășurate procesele și activitățile unei organizații și despre rezultatele pe care le produc.

În mod tradițional companiile au utilizat în trecut diferiți indicatori financiari pentru a înțelege și a comunica despre performanța lor. Astăzi este larg acceptată idea că acest tip de informație nu este suficient pentru a genera o imagine corectă despre rezultatele unei organizații în toate aspectele sale.

Plecând de la aceste realitați Robert Kaplan și David Norton au propus în 1992 conceptul “Balanced Scorecard” ce reprezintă un nou sistem de măsurare a rezultatelor și care furnizează managerilor un cadru complet pentru transpunerea obiectivelor strategice ale unei organizații într-un set coerent de indicatori de performanță.

Fiind mai mult decât un sistem de masurare “The Balanced Scorecard” reprezintă un sistem de management ce permite realizarea de progrese semnificative în zone foarte importante ale unei afaceri ca de exemplu dezvoltarea produselor, dezvoltarea pieței, procesele interne și servirea clienților. El oferă managerilor oportunitatea de a se concentra pe patru perspective: completează perspectiva financiară tradițională cu perspectiva clienților, perspectiva proceselor interne și perspectiva învățării și dezvoltării. În acest mod managerii obțin o imagine cuprinzătoare despre rezultatele trecute ale companiei, despre posibilele rezultate viitoare și despre gradul de atingere a obiectivelor operaționale și strategice.