Traversarea Granitelor / Border Crossing

Ajutăm la eliminarea barierelor dintre indivizi și dintre echipe, repararea proceselor și relațiilor disfuncționale și înlăturarea gâtuirilor, constrângerilor și a punctelor de tensiune existente la nivel interpersonal și interdepartamental. Facem aceste lucruri în scopul de a îmbunătăți performanța oamenilor, a echipelor și a întregii organizații.

Etapele proiectului sunt după cum urmează:

  • Diagnoza relațiilor din cadrul unei echipe și dintre echipe, identificarea de puncte tari și puncte slabe, identificarea problemelor de performanță;
  • Discutarea rezultatelor diagnozei, stabilirea priorităților în abordarea problemelor, dezvoltarea soluțiilor pentru eliminarea lor și îmbunătățirea performanței;
  • Luarea deciziilor referitoare la acțiunile corective ce vor fi întreprinse de către echipă și implementarea lor;
  • Monitorizarea rezultatelor deciziilor și a impactului acestora asupra performanței.

Membrii echipei sunt implicați în mod activ în toate etapele proiectului, iar acest lucru le permite să înțeleagă natura problemelor și cauza lor, să ia parte la dezvoltarea soluțiilor de îmbunătățire a lucrului în echipă, să contribuie la formularea deciziilor colective și să fie motivați să le aplice în practică.

Caracteristica cea mai importată a proiectului este abordarea pragmatică a situației concrete în care se află echipa. În sprijinul acestui proiect pot fi utilizate diverse alte metode și instrumente de îmbunătățire a lucrului în echipă, inclusiv programe de instruire, care să furnizeze o înțelegere mai bună a ceea ce înseamnă eficacitatea lucrului în echipă.