Sistemul de Control Managerial / Management Control System

Sistemul de Control Managerial reprezintă un cadru de execuție a strategiei ce include activități cheie precum planificarea strategică, bugetarea, previzionarea, alocarea responsabilițatii la nivelul centrelor de cost/profit, măsurarea performanței și a predictibilității structurii de costuri în funcție de nivelele de activitate.

Controlul Managerial și Performanța

Cu toții știm că succesul unei strategii de afaceri depinde foarte mult de punerea sa în aplicare: stabilirea priorităților strategice, execuția corectă și la timp, realizarea etapelor intermediare, furnizarea rezultatelor. Abordarea noastră asigură excelența în execuție de la momentul dezvoltării strategiei și până la punerea în aplicare a planurilor și a deciziilor operaționale.

Sistemul de control managerial include un ciclu periodic de activități, cum ar fi planificarea strategică, procesul de bugetare si coordonare a activităților în cadrul acestuia, evaluarea și recompensarea performanței, evaluarea și comunicarea datelor și a informațiilor la nivel operațional și managerial, procesul de luare a deciziilor cu privire la activitățile și alocarea resurselor și în final sprijinul pentru furnizarea rezultatelor. Scopul principal al proiectului nostru este de a asigura congruență obiectivelor companiei la nivel individual, funcțional și de management, astfel încât acțiunile individuale întreprinse pentru atingerea obiectivelor funcționale să contribuie, în egală măsură, la atingerea obiectivelor organizației.

Expertiză și Instrumente Practice

Abordarea noastră include indicatori financiari și non-financiari de măsurare a performanței: profitabilitatea netă în conjuncție cu cota de piață a companiei, satisfacția clienților, livrarea la timp a produselor și serviciilor, motivarea și angajamentul angajaților. Metodologia folosită este scalabilă și adaptabilă la strategii de afaceri diferențiate și pentru diverse sectoare de activitate.

Cadrul integrat de elaborare și implementare al acestui proiect de creare sau îmbunațire a sistemului managerial de control la nivelul unei companii include următoarele elemente cheie, structurate într-un desfășurător de activități, etape și obiective adaptat de calendarul de afaceri al companiei:

 • Planificarea strategică;
 • Procesul de bugetare;
 • Alocarea resurselor pentru susținerea și finanțarea inițiativelor strategice;
 • Măsurarea performanței în funcție de obiectivele strategice;
 • Evaluarea și recompensarea performanței;
 • Alocarea responsabilității atingerii obiectivelor la nivel de centre de profit/cost;
 • Înțelegerea factorilor ce influențează costurile la nivel de activitate;


Metodologie și Beneficii

Metodologia propusă presupune realizarea următoarelor activități:

 • Diagnoza sistemului actual de control managerial;
 • Prezentarea analizei și agrearea propunerii de schimbare a practicilor curente;
 • Dezvoltarea și comunicarea etapelor de abordare a proiectului și a obiectivelor;
 • Stabilirea indicatorilor financiari și non-financiari pentru masurarea lunară și trimestrială a rezultatelor;
 • Selecția și implementarea practicilor, instrumentelor și mecanismelor specifice contextului companiei;
 • Dezvoltarea de rapoarte și modalităti de colectare si gestionare a datelor;
 • Monitorizarea obținerii rezultatelor și comparația cu așteptările;
 • Instruire și transfer de cunoștințe către utilizatorii cheie din cadrul companiei (specialiști, manageri financiari și de departamente);
 • Instituționalizarea bunelor practici și a instrumentelor de control managerial dezvoltate și implementate în cadrul proiectului.