Acest subiect face parte din pachetul de Servicii de Contabilitate Managerială ce combină practicile contabile, financiare și de management cu tehnici de analiză moderne pentru obținerea de rezultate în afaceri. Abordarea noastră facilitează înțelegerea în profunzime și execuția strategiei cu scopul de a identifica noi oportunități de îmbunătățire a performanței pe termen scurt și a competitivității pe termen lung.

Tehnici de Contabilitate Managerială în Practică

Abordările și instrumentele practice incluse în cadrul serviciilor noastre adresează nevoile operaționale, manageriale și strategice ale unei organizații și pot fi implementate și utilizate în mod independent sau în combinație în funcție de cerințele specifice ale companiei. Serviciile noastre propun o aplicare pragmatică a tehnicilor de management financiar și de contabilitate managerială cu scopul creșterii competitivității și profitabilității companiei.

Expertiză și Instrumente de Evaluare

Sistemele, instrumentele și practicile financiare utilizate vizează planificarea, monitorizarea, controlul atingerii obiectivelor și minimizarea riscurilor operaționale și decizionale prin furnizarea răspunsurilor la următoarele întrebări:

  • Profitabilitatea produselor/serviciilor: Care este profitabilitatea/pierderea pe unitatea de produs sau serviciu sau categorie de produse/servicii vândute? Cum se calculează pragul de rentabilitate? Cum se aplică analiza cost-volum-profitabilitate?
  • Profitabilitatea portofoliului de clienți: De ce unii clienți sau grupe de clienți sunt mai valoroase decât altele?
  • Managementul costurilor: Care sunt factorii care influențează costurile unei organizații și care sunt elementele generatoare de valoare pentru clienți?
  • Costurile competitorilor: Care sunt sursele de avantaj competițional ale companiei în comparație cu competitorii?
  • Procesul de bugetare și analiza scenariilor: Care sunt veniturile, costurile, profitul și fluxurile de trezorerie estimate în anumite scenarii de dezvoltare a afacerii și cum pot companiile să aleagă varianta cea mai potrivită? Care este modelul cel mai eficace de alocare a resurselor?
  • Sistemul integrat de raportare managerială și de alocare a resurselor: Care este performanța realizată comparativ cu cea planificată pentru ca managerii să poată lua deciziile și acțiunile corective necesare?
  • Sursele de finanțare: Ce fel de fonduri suplimentare poate atrage compania și care sunt sursele interne sau externe? Care este gradul maxim al îndatorării pe care poate să-l susțină firma pentru a preveni riscul de supraîndatorare?
  • Gestionarea capitalului de lucru: Care sunt elementele cheie ce contribuie la îmbunătățirea fluxului de numerar al companiei? Cum se determină și cum se crește capacitatea de autofinanțare?
  • Gestionarea capitalurilor proprii și a investițiilor: Care este raportul optim dintre capitalul propriu și cel împrumutat pentru o companie în dezvoltare?
  • Gestionarea riscurilor financiare: Care sunt indicatorii financiari cheie pe care firma trebuie să-i monitorizeze pentru a preveni diverse riscuri financiare (lichiditate, profitabilitate, îndatorare)?


Beneficiile și Valoarea Adaugată a Serviciilor Noastre

Folosirea adecvată a tehnicilor de management financiar și contabilitate managerială ajută factorii de decizie ai unei companii să planifice parcursul către atingerea obiectivelor și să monitorizeze continuu rezultatele reale obținute.

Aplicarea acestor tehnici și instrumente de control managerial poate preveni materializarea unor riscuri și poate contribui la identificarea din timp a măsurilor corective cu privire la depășirea cheltuielilor planificate, nerealizarea veniturilor așteptate sau lipsa lichidităților.

Implementarea practicilor de contabilitate managerială permite identificarea si exploatarea competitivă a oportunităților din piață, a celor operaționale și de creștere a afacerii prin accesul la informații structurate și relevante furnizate cu ajutorul unor sisteme și tehnici performante de analiză și decizie.


Ce instrumente utilizați pentru creșterea profitului și prevenirea riscurilor financiare?

Doriti să aflați mai multe despre beneficiile cuantificabile pe care le putem aduce companiei dumneavoastră?

Contactați-ne la: 021 3228352 / office@rosscon.ro / www.rosscon.ro.