Strategia de Afaceri / Business Strategy

Heidi Chocolats Suisse este unul din cei mai importanţi jucători din piaţa de ciocolată a României cu o poziţionare semnificativă în segmentul premium. În 2005 compania era parte a grupului Confiseur Laderach AG, o organizaţie elveţiană bine cunoscută în ţara sa pentru pralinele premium pe care le produce.

Pe parcursul anului 2005 Heidi a decis să-şi revizuiască abordarea referitoare la viitorul afacerii sale din Romania iar managementul companiei a considerat că cea mai bună cale de a realiza acest lucru o reprezintă un proiect de dezvoltare a strategiei. Acesta a fost momentul în care ROSS Consultants s-a implicat pentru a furniza sprijin în realizarea acestei iniţiative.

Primul pas din cadrul proiectului a fost realizarea unui program de instruire “Strategia în Practică”. Acesta a constat dintr-un atelier de trei zile desfăşurat la Moeciu ce a permis participanţilor să înţeleagă cele mai importante concepte şi metode utilizate în analiza şi dezvoltarea unei strategii de afaceri şi să le aplice imediat în contextul organizaţiei lor. Pentru echipa de conducere a Heidi, momentul Moeciu a reprezentat prima incursiune în subiectul strategiei şi a contribuit la clarificarea iniţială a ideilor şi a direcţiei ce avea să fie urmată în cadrul proiectului.

Deoarece o strategie nu poate fi dezvoltată peste noapte, participanţii au decis să lanseze o serie de investigaţii şi analize de detaliu a unor domenii ce au fost considerate critice pentru proiect. Au fost formate echipe mici de două până la patru persoane ce au avut ca obiectiv strângerea informaţiilor, analiza lor, formularea de concluzii şi recomandări referitoare la acţiunile viitoare ale organizaţiei. Domeniile abordate au fost următoarele:

  • care sunt părţile implicate în afacere, care sunt necesităţile lor şi care este definiţia Heidi pentru succes?;
  • care sunt cei mai importani factori externi şi care este impactul lor asupra modului în care compania desfăşoară afacerea? Care sunt punctele tari şi punctele slabe ale organizaţiei şi care sunt potenţialele oportunităţi şi ameninţări?
  • care sunt caracteristicile industriei din care face parte organizaţia şi care este definiţia pentru afacerea companiei?
  • care sunt sursele avantajului competiţional şi care sunt strategiile şi opţiunile ce pot fi urmate de către companie în scopul obţinerii acelui avantaj competiţional?
  • care sunt resursele şi capabilităţile distincte ale companiei, care este relaţia acestora cu factorii de scucces din industrie şi care sunt diferenţele care trebuiesc eliminate?
  • care este structura organizaţiei, care sunt sistemele sale, care este cultura sa şi climatul de lucru şi cât de bine sprijină aceste elemente afacerea companiei?

După şase luni de eforturi intese echipele şi-au finalizat rapoartele. Ele au fost distribuite fiecărui participant la proiect pentru a fi revizuite şi verificate din punctul de vedere ale alinierii. Concluziile acestor rapoarte au fost prezentate într-un atelier de trei zile care s-a desfăşurat la Snagov în luna Mai a anului 2006. După revizuirea, discutarea şi dezbatarea concluziilor şi recomandărilor fiecărui raport echipa de proiect a fost capabilă să definească un obiectiv strategic şi 18 direcţii strategice care să sprijine atingerea acelui obiectiv. Momentul Snagov a închis bucla iniţierii, dezvoltării şi finalizării strategiei companiei. Echipa de proiect a redactat un document final de strategie ce a fost prezentat acţionarilor companiei şi care a fost aprobat de către aceştia.

ROSS Consultants a contribuit în toate etapele efortului de dezvoltare a strategiei: instruirea iniţială, strângerea de informaţii, analiza informaţiilor, realizarea atelierelor, redactarea rapoartelor de proiect, asigurarea legăturii dintre persoane şi echipe, facilitarea activităţilor proiectului şi sprijinirea managementului proiectului. Ca rezultat al acestei contribuţii pozitive reprezentanţii celor două companii au decis să continue colaborarea, de data aceasta pentru implementarea strategiei.