Scalarea afacerii

O abordare structurată, integrată și eficace

Modelul conceptual ce stă la baza metodologiei noastre este prezentat mai jos:

Călătoria pe care o realizăm împreună începe cu stabilirea direcției de dezvoltare a companiei ce este definită de elemente cheie precum: viziunea, scopul și obiectivul pe termen lung al companiei, modelul de afacere și propunerea de valoare, hărțile strategice, inițiativele strategice și planul strategic.

Odată definită strategia companiei atenția se va îndrepta către execuția ei și către elementele ce vor susține realizarea cu succes a acesteia: procesele, activitățile, responsabilitățile, procedurile și practicile de lucru, structurile, relațiile și sistemele.

Transpunerea în practică a strategiei este influențată foarte mult de capabilitățile angajaților, ale echipelor și în final ale companiei. Este vorba despre competențele centrale, cunoștințele, aptitudinile, atitudinile, valorile și motivația angajaților și despre capacitățile de management și conducere deținute de către antreprenor și managerii din cadrul companiei.

Un rol foarte important în implementarea strategiei de scalare a afacerii îl joacă resursele critice pe care le are compania la dispoziție. Fiecare industrie are specificul său, dar disponibilitatea și utilizarea optimă a resurselor financiare reprezintă întotdeauna o dimensiune cheie. Elementele pe care le luăm în considerare din acest punct de vedere sunt: profitabilitatea și marjele de profit, fluxurile de numerar, structura de costuri, modelul de generare a veniturilor, investițiile, finanțarea, riscurile interne și externe, planificarea și bugetarea.

Fiecare dintre cele patru componente prezentate mai sus are un impact direct, tangibil asupra rezultatelor. Pentru a defini rezultatele dorite și pentru a le măsura pe cele obținute utilizăm un instrument foarte eficace de management al obiectivelor operaționale, al indicatorilor și metricelor de performanță, al țintelor și al acțiunilor pentru atingerea lor.

Activitățile cheie

Proiectul include următoarele tipuri de activități cheie:

  • Management de proiect – pentru definirea și conducerea adecvată a schimbării;
  • Consultanță – pentru ghidarea îndeaproape a conținutului intervenției în cadrul celor 5 componente ale metodologiei;
  • Instruire – pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de aptitudini în rândul angajaților și pregătirea lor pentru a face față exigențelor din stadiul viitor al organizației.

Conținutul și volumul activităților de mai sus sunt configurate în funcție de stadiul actual al companiei, de obiectivele de dezvoltare stabilite și de cerințele interne, determinate de management și angajați și de cele externe, determinate de clienți, parteneri și acționari.

Contactează-ne

Te invităm să ne contactezi pentru a afla mai multe informații referitoare la experiența noastră de dezvoltare a afacerilor, la abordarea și metodologia utilizată în cadrul acestui proiect și pentru a discuta împreună despre modul în care putem colabora pentru succesul companiei tale.

Distribuie pe:LinkedInFacebookTwitterGoogle+Email