Management financiar / Financial Management

Consultanță Financiară Pentru Rezultate în Afaceri

Ne propunem să facilităm înțelegerea și influențarea profundă a modului de dezvoltare și de transpunere în practică a strategiilor de afaceri ale organizațiilor în vederea identificării de noi oportunități de îmbunătățire a performanțelor pe termen scurt și a competitivității acestora pe termen lung.

Furnizăm clienților noștri cunoștințe, expertiză și sprijin în următoarele direcții cheie de management financiar:

  • Instrumente de Contabilitate Managerială: reducerea costurilor, creșterea profitabilității și îmbunătățirea fluxurilor de numerar prin gestionarea eficace a unor părghii cheie precum profitabilitatea produselor, profitabilitatea clienților, managementul total al costurilor, comparația cu costurile competitorilor, prețurile de transfer și capitalul de lucru;
  • Sistemul de Control Managerial: un sistem formal de control al execuție strategiei ce vizează planificarea strategică, bugetarea, previzionarea, alocarea centrelor de responsabilitate, măsurarea performanței și predictibilitatea structurii de costuri funcție de nivelele de activitate;
  • Managementul Marjei de Profit: îmbunătățirea profitului și a fluxurilor de numerar prin abordarea marjei brute din perspectiva variațiilor a 4 elemente cheie: prețul, costul, volumul și mix-ul de produse. Acest lucru este critic pentru companiile cu portofolii largi de produse ce doresc să optimizeze investițiile strategice în marja brută și deciziile operaționale de mercantizare;
  • Modelul de Alocarea a Resurselor: maximizarea rezultatelor unui portofoliu de activități, produse și servicii prin evaluarea riscurilor strategiilor curente și viitoare, identificarea alternativelor furnizoare de valoare superioară, gestionarea resurselor între diverse priorități și implementarea politicilor de delegare a autorității referitoare la alocarea resurselor;
  • Transformarea Financiară: schimbarea proceselor și practicilor din cadrul funcției financiare pentru a maximiza eficacitatea și impactul său; transformarea/externalizarea activităților tranzacționale de volum în vederea creșterii eficienței și eliberării de resurse pentru sprijinirea afacerii.

Metodologiile și instrumentele de management financiar pe care le propunem se adresează atât companiilor din industriile tradiționale cât și celor care activează în sfera serviciilor diferențiate, externalizate și a comerțului online.

Consultantul nostru este acreditat CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants, UK) și are o experiență semnificativă de implementare de sisteme, procese, practici și instrumente financiare în cadrul unor diverse organizații și sectoare de activitate.

Vă invităm să ne contactați pentru a afla cum putem să acoperim cerințele specifice ale companiei dumneavaoastră în domeniul managementului financiar.

Distribuie pe:LinkedInFacebookTwitterGoogle+Email