Cultură organizațională și performanță / Organizational culture and performance

Sprijinim companiile care doresc să obțină performanțe deosebite și le propunem soluții de dezvoltare organizațională bazate pe o formula de intervenție ce include următoarele trei componente:

  • prin intermediul strategiei de afaceri decidem ce vrem să realizăm și cum ne propunem să îndeplinim misiunea organizației;
  • un sistem unitar, coerent și eficace de management al performanței ne ajută să transpunem strategia în practică;
  • o cultură organizațională orientată către performanță facilitează și susține furnizarea rezultatelor dorite și continuitatea acestora pe termen lung.

În cazul nostru, acoperirea adecvată a acestor componente strategice este posibilă datorită cunoștințelor și experiențelor noastre înglobate în cele trei soluții de mai jos.

Strategia de afaceri – Dezvoltare și implementare

O strategie bună de afaceri este crucială pentru succesul unei companii. Prin urmare prezentăm abordări, modele și procese ce pot fi utilizate în formularea și implementarea unei strategii. Punem accentul pe interdependența dintre strategie și alte dimensiuni definitorii pentru organizație cum ar fi structura, procesele, sistemele, cultura, competențele și resursele. Soluția noastră poate sprijini atât organizațiile care doresc să adopte o strategie competițională (Competitive Strategy) cât și pe cele care doresc să abordeze o strategie de tip „oceanul albastru” (Blue Ocean Strategy).

Managementul performanței – Un sistem de execuție a strategiei

“Nu poți gestiona ceea ce nu poți măsura” a spus Peter Druker, părintele managementului modern subliniind importanța obținerii informațiilor relevante despre modul în care sunt desfășurate procesele și activitățile unei organizații și rezultatele pe care le produc. “The Balanced Scorecard” reprezintă un instrument foarte eficace de măsurare a rezultatelor și furnizează managerilor un cadru complet pentru traspunerea obiectivelor strategice ale unei organizații într-un set coerent de indicatori de performanță. El este larg răspândit astăzi în rândul celor mai performante companii din întreaga lume.

Cultura organizațională – De la intenție la realizare

Competențele, aptitudinile și comportamentele oamenilor împreună cu prezumțiile, valorile și credințele lor sunt elemente cheie pentru realizarea strategiei de afaceri. Prin gestionarea acestor factori la nivel individual putem ghida mai bine răspunsul oamenilor la diverși stimuli legați de muncă și relații. Iar prin gestionarea acestor factori la nivelul companiei putem dezvolta o cultură organizațională și un climat de muncă care să faciliteze, sprijine și în final să determine o bună performanță a companiei. În acest fel managementul culturii organizaționale devine critic pentru managementul performanței organizaționale.

Mai multe informații despre aceste soluții găsiți pe site-ul nostru în secțiunea consultanță.

Distribuie pe:LinkedInFacebookTwitterGoogle+Email