Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) este cea mai mare organizație profesională de management accounting și oferă cea mai relevantă calificare financiară pentru o carieră în domeniul afacerilor. CIMA fost fondată în 1919 și are o acoperire gobală, numărând peste 250.000 de membri și studenți, prezenți în 177 de țări.

Calificarea Chartered Global Management Accountant (CGMA) oferită de CIMA este una dintre cele mai importante calificări în domeniul financiar și de afaceri și una dintre cele mai apreciate de către angajatori.

În anul 2011 CIMA și AICPA au format Association of International Certified Professional Accountants (Asociația) ce are peste 650.000 de membri si studenți în întreaga lume și care este prezentă în 179 de țări. Asociația combină atu-urile deținute de cele două entități componente pentru a promova oportunitățile, încrederea și expertiza profesională în rândul organizațiilor și pentru a susține dezvoltarea și succesul lor pe termen lung.

În ultimii ani, prezența CIMA în Romania a crescut semnificativ prin intermediul parteneriatelor strategice cu universitățile românești, a parteneriatelor educaționale cu firmele românești și prin intermediul activităților de dezvoltare a pieței și de sprijin dedicate studenților CIMA, membrilor CIMA și angajatorilor.

Management accounting în afaceri. Beneficii

Nu toate tipurile de contabilitate sunt la fel. Management accounting combină contabilitatea, finanțele și managementul cu tehnici avansate și performante de analiză, control și strategie pentru a genera succesul în afaceri. Profesioniștii CIMA CGMA sunt calificați să lucreze în toate funcțiunile cheie ale unei organizații, nu numai în departamentul financiar.

În plus față de cunoștințele tehnice din aria financiar-contabilă, calificarea CIMA CGMA dezvoltă aptitudini de management și de conducere strategică a afacerilor, cum ar fi:

 • Analiză – înțelegerea realităților din spatele cifrelor și utilizarea acestor cunoștințe pentru luarea deciziilor de afaceri;
 • Strategie – utilizarea înțelegerii profunde derivată din analiză pentru a crea strategii de afaceri în scopul furnizării de valoare pentru acționari;
 • Risc – analizarea de la un capăt la altul a proceselor de afaceri pentru a identifica și gestiona riscurile;
 • Planificare – utilizarea tehnicilor de planificare și bugetare;
 • Comunicare – înțelegerea nevoilor de informare ale managerilor și explicarea cifrelor pe înțelesul lor.

Management Accounting = Financial Accounting + Added Value
Tabelul de mai jos sintetizează modul în care management accounting adaugă valoare unei afaceri dincolo de înțelegerea și interpretarea informațiilor de natură financiar-contabilă.


Management Accounting


Valoarea pe care o aduce CIMA companiilor

Afacerile se schimbă și echipele de management trebuie să-și ghideze companiile într-un mediu din ce în ce mai complex, impredictibil și volatil. În acest context identificarea oamenilor potriviți și dezvoltarea competențelor în cadrul organizațiilor devine o prioritate strategică. CIMA ajută companiile să atragă, să dezvolte și să rețină cele mai bune talente.

Calificarea CIMA CGMA definește profesioniștii ce dețin un nivel înalt de competență în domeniul financiar, operațiuni, strategie și management. Obținerea calificării CIMA CGMA oferă membrilor echipei financiar-contabile cunoștințele profesionale și credibilitatea necesară pentru a contribui la performanța companiei. Peste 250.000 de specialiști din întreaga lume dețin această calificare, ceea ce o face cea mai importantă calificare financiară pentru afaceri.

Profesioniștii CIMA CGMA acționează la nivelul strategic și operațional al companiilor lor. Ei fac legătura dintre obiectivele de nivel înalt ale afacerii și diversele componente ale organizației, ghidează deciziile cheie și creează succes sustenabil pentru companie asumându-și diferite contribuții:

 • Utilizează informațiile de natură financiar-contabilă și operațională și furnizează valoare prin înțelegerea pe care o au despre modul în care diferitele funcțiuni și procese ale organizației lucrează împreună;
 • Interpretează rezultatele curente si dezvoltă prognoze de evoluție a afacerii în corelare cu mediul intern și extern;
 • Pun accentul pe performanță si control managerial furnizând o perspectivă obiectivă și etică asupra rezultatelor;
 • Se orientează spre găsirea de soluții în situații complexe, facilitează luarea deciziilor pentru dezvoltarea afacerii și optimizează utilizarea resurselor aflate la dispoziția companiei.


Cadrul de competențe CGMA

Cadrul de Competențe CIMA CGMA reprezintă platforma ce demonstrează relevanța aptitudinilor unui profesionist CIMA și capacitatea sa de a fi un partener de încredere în domeniul financiar-contabil și de afaceri.

Acest cadru este compus din patru domenii de expertiză dezvoltate si evaluate pe parcursul calificarii:

 • Aptitudini și cunoștinte tehnice (contabilitate și finanțe, planificare, raportare și analiză, taxe, managementul riscului, managementul costurilor, etc.);
 • Aptitudini și cunoștinte de afaceri (strategie, operațiuni, mediul macroeconomic și de reglementare, management de proiect, sisteme de control managerial, relații de afaceri, etc.);
 • Aptitudini de lucru cu oamenii (influențare, negociere, luarea deciziilor, comunicare, colaborare, parteneriat, etc.);
 • Aptitudini de conducere (lucru în echipă, mentorat și îndrumare, stimularea performanței, motivare, managementul schimbării, etc.).

Toate aceste aptitudini sunt susținute de etică, integritate și profesionalism.


CGMA Competency Framework


Cu alte cuvinte, profesioniștii în domeniul management accounting, angrenați într-o diversitate de roluri, sunt capabili să aplice cunoștințele de contabilitate și finanțe în contextul afacerii, pentru a influența deciziile, acțiunile și comportamentele celorlalți și pentru a conduce organizațiilor lor către succes.

Fiecare domeniu de expertiză include o serie de competențe ce sunt evaluate și dezvoltate în cadrul a patru paliere de specializare profesională: nivelul de bază, nivelul intermediar, nivelul avansat și nivelul expert.


Programa de studii CIMA

Programa de studii pentru obținerea calificării CIMA CGMA include trei piloni de expertiză și cunoștinte aprofundate:

 • Pilonul Financiar: realizarea și interpretarea raportărilor financiare din perspectiva cadrului legislativ și a cerințelor de raportare externă;
 • Pilonul Performanței: utilizarea instrumentelor și tehnicilor de management accounting și de management al riscurilor pentru asigurarea unei strategii realiste și pentru monitorizarea execuției acesteia;
 • Pilonul Organizației: formularea și implementarea eficace a strategiei de afaceri.

Structura programei CIMA CGMA permite studenților să învețe în ritmul lor și să consolideze rezultatele eforturilor lor de învățare în patru certificări distincte ce sunt aliniate progresului lor profesional. Acest lucru reprezintă un aspect foarte important pentru procesul de aplicare a cunoștințelor în practică și de asigurare a unei dezvoltări profesionale susținute.

Parcursul de studiu include următoarele niveluri de certificare:

 • Certificat / CIMA Certificate in Business Accounting;
 • Operațional / CIMA Diploma in Management Accounting;
 • Management / CIMA Advanced Diploma in Management Accounting;
 • Strategic / CIMA Membership și CGMA.Surse: www.cimaglobal.com, www.cgma.org, www.aicpa-cima.com

Distribuie pe:LinkedInFacebookTwitterGoogle+Email